Home

Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009

Geldig van 9 april 2009 tot 10 mei 2009
Geldig van 9 april 2009 tot 10 mei 2009

Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-04-2009 tot 10-05-2009]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies, artikel 16 van het Kaderbesluit EZ-subsidies, artikel 3.9 van de Subsidieregeling innoveren, artikel 17, tweede lid, onderdeel g, van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling en de bepalingen in de EZ-subsidieregelingen die betrekking hebben op de openstelling van de subsidie en de vaststelling van subsidieplafonds;

Besluit:

Artikel 1

1.

Als perioden in 2009, waarin subsidie-aanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; deze perioden eindigen op de genoemde datum om 17.00 uur.

2.

Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij in kolom 6 genoemde bedrag.

3.

Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan, waarvoor noch in dit artikel noch in een ander wettelijk voorschrift een subsidieplafond is vastgesteld, wordt het voor 2009 geldende subsidieplafond vastgesteld op € 0,–. Aanvragen om subsidie kunnen in 2009 slechts worden ingediend indien in dit artikel of in een ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

1

2

3

4

5

6

Nr.

Regeling

Artikel

Groep

Openstelling 2009

Plafond €

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

1.1

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten)

2.3

Bedrijfsborgstellingskredieten

01-01 t/m 31-12

745.000.000

1.2

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten)

2.3

Bodemsaneringsborgstellingskredieten

01-01 t/m 31-12

65.344.122

1.3

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (groeifaciliteit)

3.2

 

01-01 t/m 31-12

119.000.000

1.3.a

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering)

3.12b

 

Tijdstip van inwerkingtreding van de regeling tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering t/m 12-12

1.000.000.000

1.4

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters)

4.3

 

01-01 t/m 31-03

12.000.000

1.5

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (kennisexploitatie)

5.2

     

1.6

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (ondernemerschapsonderwijsprojecten)

6.2

     

1.7

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Centres of Entrepreneurschip)

6.12

     

1.8

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (beroepsonderwijs in bedrijf)

7.2

 

01-01 t/m 31-12

12.000.000

1.9

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling scheepsnieuwbouw)

8.3

 

01-01 t/m 31-12

1.000.000.000

1.10

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Veiligheid kleine bedrijven)

9.2

 

01-02 t/m 31/08

€ 3.000.000

Subsidieregeling innoveren

2.1

Subsidieregeling innoveren (Eurostars-projecten)

2.2

 

16-03 t/m 30-03

2.000.000

2.2a

Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

3.2

Klinische ontwikkelingsprojecten

01-01 t/m 31-12

12.500.000

2.2b

Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

3.2

Technische ontwikkelingsprojecten

01-01 t/m 31-12

25.000.000

2.3

Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

4.3

 

15-01 t/m 31-12

1.000.000

2.4

Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

4.10

 

15-01 t/m 31-12

9.000.000

2.5

Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

5.2

Aantal beschikbare grote vouchers

31-03 t/m 31-12

3500 stuks

2.6

Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

5.3

Aantal beschikbare kleine vouchers

31-03 t/m 31-12

3500 stuks

2.7

Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

5.7

     

Subsidieregeling sterktes in innovatie

3.1

Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)

2.2

Eureka-innovatieprojecten en geïndustrialiseerde landen innovatieprojecten

01-01 t/m 06-03

4.000.000

3.2

Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)

2.2

Opkomende markten innovatieprojecten

01-01 t/m 06-03

2.000.000

3.3

Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

3.2

 

     

Genomics (periode vooraanmelding)

 

     

Genomics

   
     

EMVT (periode vooraanmelding)

 

     

EMVT

   
     

Precisietechnologie (periode vooraanmelding)

 

     

Precisietechnologie

   
     

IPCR (periode vooraanmelding)

01-01 t/m 30-01

     

IPCR

15-03 t/m 15-04

€ 4.000.000

     

MMI (periode vooraanmelding)

 

     

MMI

   
     

Self healing materials (periode vooraanmelding)

 

     

Self healing materials

   
     

Generieke communicatie (periode vooraanmelding)

 

     

Generieke communicatie

   
     

Oppervlaktetechnologie (periode vooraanmelding)

 

     

Oppervlaktetechnologie

   
     

Beeldverwerking (periode vooraanmelding)

 

     

Beeldverwerking

   
     

Photonic devices (periode vooraanmelding)

 

     

Photonic devices

   

3.4

Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten)

4.2

 

07-01 t/m 27-04

3.000.000

3.5

Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten)

4.11

     

3.6

Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND haalbaarheidsprojecten)

5.2

 

02-03 t/m 09-10

1.000.000

3.7

Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND innovatieprojecten)

5.9

 

02-03 t/m 19-06

6.000.000

3.8

Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND-MKB-innovatieprojecten)

5.19

 

02-03 t/m 09-10

3.000.000

3.9

Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS doorbraakprojecten)

6.2

 

01-02 t/m 01-10

4.000.000

3.10

Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS-internationale innovatieprojecten)

6.9

 

01-02 t/m 11-09

3.000.000

3.11

Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR-projecten)

7.2

 

06-04 t/m 03-07

5.000.000

3.12

Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationale InnoWATOR-projecten)

7.11

 

11-05 t/m 23-10

2.000.000

3.13

Subsidieregeling sterktes in innovatie (Maritieme MKB-projecten)

8.2

 

01-03 t/m 30-10

600.000

3.14

Subsidieregeling sterktes in innovatie (Maritieme innovatieprojecten)

8.8

 

01-03 t/m 02-06

4.000.000

3.15

Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point One MKB-projecten)

9.2

 

01-04 t/m 16-10

€ 1.000.000

3.16

Subsidieregeling sterktes in de regio (Point One R&D-projecten)

9.8

 

02-03 t/m 11-05

€ 7.000.000

3.17

Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationale Point One R&D-projecten)

9.17

 

02-03 t/m 13-03

€ 39.000.000

3.18

Subsidieregeling sterktes in innovatie (Polymeren haalbaarheidsprojecten)

10.2

 

01-04 t/m 01-10

€ 400.000

3.19

Subsidieregeling sterktes in innovatie (Polymeren MKB-innovatieprojecten)

10.8

 

01-04 t/m 01-10

€ 900.000

3.20

Subsidieregeling sterktes in innovatie (Polymeren innovatieprojecten)

10.15

 

15-05 t/m 01-10

900.000

Subsidieregeling sterktes in de regio

4

Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta)

2.3

     
     

Oost-Nederland

01-04 t/m 11-05

3.880.000

     

Noordvleugel Randstad

01-04 t/m 11-05

9.000.000

     

Zuidvleugel Randstad

01-04 t/m 11-05

4.960.000

     

Zuidwest-Nederland

01-04 t/m 11-05

1.290.000

     

Zuidoost-Nederland

01-04 t/m 11-05

4.530.000

     

Noord-Nederland

01-01 t/m 31-12

20.000.000

Overige subsidieregelingen

5

Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s

2

 

01-01 t/m 06-03

5.899.143

6

Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling

2

 

01-01 t/m 31-12

14.000.000

7

Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen

2

     

8

Subsidieregeling prepare2start

2

 

01-01 t/m 31-12

9.900.000

9

Subsidieregeling programma internationalisering beroepsonderwijs

2

 

01-11-2008 t/m 06-05-2009

750.000

10

Tijdelijke subsidieregeling opkomende markten

2

 

16-02 t/m 31-08

5.000.000

11.1

Besluit EOS: lange termijn

2

Projecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling EOS lange termijn en EOS demo tender 2008-I

Tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling t/m 05-03

10.000.000

11.2

Besluit EOS: lange termijn

2

Projecten als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de Regeling EOS lange termijn en EOS demo tender 2008-I

   

11.3

Besluit EOS: lange termijn

2

Haalbaarheidsstudies voor het EOS-NEO-programma

01-01 t/m 15-10

500.000

11.4

Besluit EOS: lange termijn

2

Andere NEO-projecten dan haalbaarheidsstudies

Tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling t/m 16-04

600.000

11.5

Besluit EOS: lange termijn

2

Andere NEO-projecten dan haalbaarheidsstudies

01-05 t/m 20-08

700.000

12.1

Tijdelijke subsidieregeling korte termijn energieonderzoek

2

Haalbaarheidsstudies

01-01 t/m 15-10

1.000.000

12.2

Tijdelijke subsidieregeling korte termijn energieonderzoek

2

Andere projecten dan haalbaarheidsstudies

01-05 t/m 03-09

7.600.000

13

Subsidieregeling innovatieve zeescheepsbouw

2

 

01-01 t/m 30-09

19.500.000

14

Besluit subsidies regionale investeringsprojecten

2

 

01-01 t/m 31-12

12.500.000

15

Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching.

5, 6

     

Artikel 2

De percentages, bedoeld in artikel 3.9 van de Subsidieregeling innoveren, bedragen voor de in 2009 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

  1. het basispercentage: 3,4 procent per jaar;

  2. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

  3. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

  4. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Artikel 3

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling CVO.]

Artikel 4

Artikel 5