Home

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2009

Geldig vanaf 1 januari 2009
Geldig vanaf 1 januari 2009

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2009

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2009]

Aanhef

De Minister van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 september 2008 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 september 2007;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 wordt vastgesteld op 3,9.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Aruba.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2009. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2009.