Home

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)

Geldig van 12 maart 2007 tot 28 juli 2007
Geldig van 12 maart 2007 tot 28 juli 2007

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 28-07-2007]

Aanhef

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 januari 2007, nr. arc-2006.03456/8);

Besluiten:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.