Home

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)

Geldig vanaf 14 juli 2007
Geldig vanaf 14 juli 2007

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 14-07-2007]

Aanhef

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 29 mei 2007, nr. arc-2007.03707/13);

Besluiten:

Artikel 1

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.