Home

Regeling Aanwijzing Diploma’s Financiële Dienstverlening Wft

Geldig van 15 december 2006 tot 1 januari 2007
Geldig van 15 december 2006 tot 1 januari 2007

Regeling Aanwijzing Diploma’s Financiële Dienstverlening Wft

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2007]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2013]

Aanhef

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

Als geldig diploma als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, tweede lid, onderdeel a, van het besluit, worden de diploma’s aangewezen, genoemd in de eerste kolom van de bijlage bij deze regeling, afgegeven door de bij het betreffende diploma in de tweede kolom genoemde instelling.

2.

De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, is van toepassing op de vakbekwaamheidsmodules, genoemd in de derde kolom van de bijlage.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 4

Bijlage [Nog niet in werking]