Home

Regeling administratie biobrandstoffen wegverkeer

Geldig van 9 februari 2010 tot 4 mei 2011
Geldig van 9 februari 2010 tot 4 mei 2011

Regeling administratie biobrandstoffen wegverkeer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-02-2010 tot 04-05-2011]
[Regeling ingetrokken per 04-05-2011]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007.

Artikel 2

1.

De biobrandstoffenbalans, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit, voldoet aan de vereisten van bijlage I.

2.

De verklaring van de leverancier, bedoeld in artikel 3, derde lid, van het besluit, voldoet aan de vereisten van bijlage II.

3.

De administratie, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van het besluit, voldoet aan de vereisten van bijlage III.

4.

Het bewijsmiddel, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van het besluit, voldoet aan de vereisten van bijlage IV.

5.

Het jaarlijks toe te zenden overzicht, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van het besluit, voldoet aan de vereisten van bijlage V.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 4

Bijlage I. , behorende bij artikel 2, eerste lid

Bijlage II. , behorende bij artikel 2, tweede lid

Bijlage III. , behorende bij artikel 2, derde lid

Bijlage IV. , behorende bij artikel 2, vierde lid

Bijlage V. , behorende bij artikel 2, vijfde lid