Home

Examenprogramma basisexamen inburgering

Geldig van 1 april 2011 tot 12 december 2014
Geldig van 1 april 2011 tot 12 december 2014

Examenprogramma basisexamen inburgering

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2011 tot 12-12-2014]

Aanhef

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 3.98a, derde en zesde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000;

Besluit:

Artikel 1

Het examenprogramma voor de vereiste lees-, luister- en spreekvaardigheid, bedoeld in artikel 3.98a, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000, en het examenprogramma voor de vereiste kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3.98a, zesde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000, worden vastgesteld als in de bijlage van deze regeling is aangegeven.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inburgering in het buitenland in werking treedt.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Examenprogramma basisexamen inburgering.

Bijlage Examenprogramma Basisexamen Inburgering