Home

Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen

Geldig vanaf 15 oktober 2020
Geldig vanaf 15 oktober 2020

Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-10-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 december 2004, nr. HDJZ/S&W/2004-3064, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 124 van de Spoorwegwet en de artikelen 1, eerste lid, en 2, eerste lid, van de wet van 9 juli 1900, houdende nadere regeling van den dienst en het gebruik van spoorwegen, waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd (Stb. 118);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1.

Als hoofdspoorweg worden aangewezen de spoorwegen, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

2.

Als hoofdspoorwegen worden tevens aangewezen de in onderdeel a van bijlage 2 bij dit besluit genoemde spoorwegen en de berijdbare delen van de spoorwegen gelegen op de in onderdeel b van die bijlage genoemde locaties. Deze spoorwegen vallen onder het toepassingsbereik van artikel 20, vierde lid, van de Spoorwegwet.

Artikel 2

De volgende beschikkingen tot aanwijzing als locaalspoorweg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 9 juli 1900, houdende nadere regeling van den dienst en het gebruik van spoorwegen, waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd (Stb. 118), worden ingetrokken:

  1. beschikking van 24 november 1958, nr. V-1/0116890;

  2. beschikking van 28 december 1959, nr. V-1/0133031;

  3. beschikking van 15 juni 1993, nr. S-31318, 's-Heer Arendskerke – Sloehaven;

  4. beschikking van 16 december 1993, nr. S-31975, Weert – Budel Grens.

Artikel 3

De Concessie uitoefening dienst havenspoorweg Rotterdam Linker Maasoever 1979 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Artikel 5

Bijlage 1 . behorend bij artikel 1 , van het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen

Bijlage 2 . behorende bij artikel 1 van het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen