Home

Regeling spoorverkeer

Geldig van 6 juni 2007 tot 3 december 2009
Geldig van 6 juni 2007 tot 3 december 2009

Regeling spoorverkeer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 06-06-2007 tot 03-12-2009]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. krachtvoertuig: spoorvoertuig met eigen voortbewegingsinrichting;

 2. rijtuig: spoorvoertuig hoofdzakelijk bestemd voor het vervoer van personen, zonder eigen voortbewegingsinrichting;

 3. wagen: spoorvoertuig zonder eigen voortbewegingsinrichting, bestemd voor het vervoer van goederen;

 4. het remgewicht van de trein: de som van de remgewichten van de spoorvoertuigen;

 5. het totale gewicht: de som van het eigen gewicht van het spoorvoertuig en het gewicht van de reizigers of van de lading;

 6. het treingewicht: de som van de totale gewichten van de spoorvoertuigen;

 7. ETCS: European Train Control System;

 8. ETCS-cabinesein: sein, getoond op de ETCS-bestuurdersinterface, bedoeld in paragraaf 4.3. van beschikking nr. 2006/679/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 2006 betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem ‘Besturing en seingeving’ van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (PbEG L 284);

 9. vast sein: niet verplaatsbaar sein;

 10. lichtsein: vast sein dat groen, geel, rood of wit licht kan uitstralen;

 11. hoofdsein: lichtsein dat rood licht kan uitstralen;

 12. voorsein: lichtsein dat aan een hoofdsein voorafgaat en geen rood licht kan uitstralen;

 13. P-sein: lichtsein voorzien van een onderbord met het opschrift ‘P’;

 14. AKI: automatische knipperlichtinstallatie;

 15. AHOB: automatische halve overwegbomen;

 16. AOB: automatische overpadbomen.

Hoofdstuk 2. Onderzoek treinen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

§ 2. Rembeproeving

Artikel 6

Hoofdstuk 3. Maximumsnelheid treinen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 2. Remgewicht

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

§ 3. Treingewicht

Artikel 16

Artikel 17

§ 4. Bijzondere beremmingsvoorschriften

Artikel 18

Artikel 19

§ 5. Kranen en krukken

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Hoofdstuk 4. Seinen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 23

Artikel 24

§ 2. Plaatsing van seinen

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

§ 3. Onderling verband

Artikel 28

Artikel 29

§ 4. Het opvolgen van seinen

Artikel 30

Artikel 31

§ 5. Gedoofde en onjuiste seinen

Artikel 32

§ 6. Het passeren van rode seinen

Artikel 33

§ 7. Overige bepalingen

Artikel 34

Hoofdstuk 5. Sluitseinbord

Artikel 35

Hoofdstuk 6. Standaardaanwijzingen

Artikel 36

Artikel 37

Hoofdstuk 7. Spoorwegemplacementen

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Hoofdstuk 7a. Afmeting van de lading

Artikel 40a

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 41

Artikel 42

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8