Home

Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie

Geldig van 1 juli 2004 tot 1 januari 2020
Geldig van 1 juli 2004 tot 1 januari 2020

Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie

Opschrift

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 26 maart 2003, nr. 5217867/03/6;

Gelet op de artikelen 125 van de Ambtenarenwet, 74c, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, 37 van de Wet op de Economische Delicten, 11, 16, zesde lid, 25, derde lid, 41, 59, 73, derde lid, en 145 van de Wet op de rechterlijke organisatie, 1g, 12, 14 tot en met 16, 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, 87 van de Pachtwet, 5, derde lid van de Locaalspoor- en Tramwegwet, en 13, derde lid van de Landbouw-kwaliteitswet;

De Raad van State gehoord (advies van 21 juli 2003, nr. W03.03.0116/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 29 oktober 2003, nr. 5247506/03/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit buitengewone rechtspleging.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV

Artikel XV

Artikel XVI

Artikel XVII

Artikel XVIII

Artikel XIX

Artikel XX

Artikel XXI