Home

Selectielijst neerslag handelingen Medisch Ethische Toetsingscommissie AZG en RuG over de periode 1985–2000

Geldig van 30 oktober 2003 tot 21 februari 2007
Geldig van 30 oktober 2003 tot 21 februari 2007

Selectielijst neerslag handelingen Medisch Ethische Toetsingscommissie AZG en RuG over de periode 1985–2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-10-2003 tot 21-02-2007]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 20 augustus 2003, nr. arc-2003.5356/2);

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.