Home

Regeling groen cursusonderwijs

Geldig van 6 juli 2003 tot 23 december 2004
Geldig van 6 juli 2003 tot 23 december 2004

Regeling groen cursusonderwijs

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 06-07-2003 tot 23-12-2004]
[Regeling ingetrokken per 23-12-2004]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. instelling:
  1. agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

  2. scholengemeenschap als bedoeld in artikel 2.6 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, bestaande uit een agrarisch opleidingscentrum en een school voor middelbaar algemeen voorbereidend onderwijs;

  3. scholengemeenschap als bedoeld in artikel 19 van de Wet op het voortgezet onderwijs met een afdeling landbouw en natuurlijke omgeving;

c. cursus:

les of reeks van lessen die een afgesloten geheel vormt;

d. Kaderbrief:

Kaderbrief cursusonderwijs, bedoeld in artikel 3;

e. beoordelingscommissie:

beoordelingscommissie cursusonderwijs, bedoeld in artikel 5;

f. LASER:

agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

g. contactuur:

uur waarin daadwerkelijk onderwijs wordt gegeven aan de deelnemers aan de cursus.

Paragraaf 2. Kaderbrief cursusonderwijs

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Paragraaf 3. Beoordelingscommissie

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Paragraaf 4. Procedure

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Paragraaf 5. Subsidieverlening

Artikel 13

Artikel 14

Paragraaf 6. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Paragraaf 7. Verantwoording

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Paragraaf 8 . Slotbepalingen

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 26

Bijlage Controleprotocol als bedoeld in artikel 19, tweede lid