Home

Wegenverkeerswet 1994

Geldig van 1 januari 2023 tot 19 april 2023
Geldig van 1 januari 2023 tot 19 april 2023

Wegenverkeerswet 1994

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 19-04-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regels inzake het verkeer op de weg opnieuw vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 3

Artikel 4

Hoofdstuk IA. De Dienst Wegverkeer

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 4a

Paragraaf 2. Taken van de Dienst Wegverkeer

Artikel 4b

Artikel 4c

Paragraaf 3. De organen

Artikel 4d

Artikel 4e

Artikel 4f

Artikel 4g

Artikel 4h

Artikel 4i

Artikel 4j

Artikel 4k

Artikel 4l

Artikel 4m

Paragraaf 4. Inrichting en bedrijfsvoering

Artikel 4n

Paragraaf 5. Personeel van de organisatie

Artikel 4o

Paragraaf 6. Financiële bepalingen

Artikel 4p

Artikel 4q

Artikel 4r

Artikel 4s

Artikel 4t

Paragraaf 7. Overige bepalingen

Artikel 4u

Artikel 4v

Artikel 4w

Artikel 4wa

Artikel 4x

Artikel 4y [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk IB. Het CBR

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 4z

Artikel 4z1

Paragraaf 2. Taken van het CBR

Artikel 4aa

Artikel 4ab

Paragraaf 3. De organen

Artikel 4ac

Artikel 4ad

Artikel 4ae

Artikel 4af

Artikel 4ag

Artikel 4ah

Artikel 4ai

Artikel 4aj

Artikel 4ak

Paragraaf 4. Financiële bepalingen

Artikel 4al

Artikel 4am

Artikel 4an

Artikel 4ao

Artikel 4ap

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 4aq

Artikel 4ar

Artikel 4as

Artikel 4at

Artikel 4au

Hoofdstuk IC. Toezicht op keuringsinstellingen en onderzoeksgerechtigden

Artikel 4av

Hoofdstuk II. Verkeersgedrag

§ 1. Gedragsregels

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

§ 2. Verkeerstekens en maatregelen op of aan de weg

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16a

Artikel 16b

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

§ 3. Vaststelling bebouwde kom

Artikel 20a

Hoofdstuk IIA. Aanwijzing bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring vereist is

Artikel 20b

Artikel 20c

Artikel 20d

Artikel 20e

Artikel 20f

Artikel 20g

Artikel 20ga [Nog niet in werking]

Artikel 20h

Hoofdstuk III. Goedkeuring van voertuigen en systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen voor dergelijke voertuigen en aanhangwagens daarvan en van voorzieningen die ter bescherming van inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers zijn ontworpen en gebouwd

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

§ 2. Verbodsbepalingen

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Hoofdstuk IV. Kentekens en kentekenbewijzen

§ 1. Kentekenplicht

Artikel 36

Artikel 37

§ 2. Kentekens

Artikel 38

Artikel 39 [Vervallen per 01-02-2000]

Artikel 40

Artikel 41

§ 3. Registratie van kentekens

Artikel 41a

Artikel 42

Artikel 42a

Artikel 43

Artikel 43a

Artikel 43b

Artikel 43c

Artikel 43d

Artikel 43e

Artikel 43f

Artikel 44

Artikel 45 [Vervallen per 28-07-2018]

Artikel 45a

Artikel 46

§ 4a. Inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 51a

§ 4b. Kentekenbewijzen

Artikel 52

Artikel 52a

Artikel 52b

Artikel 52c

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 60

Artikel 61

§ 4c. Erkenningsregeling tenaamstelling

Artikel 61a

Artikel 61b

Artikel 61c

Artikel 61d

Artikel 61e

§ 5. Erkenningsregeling bedrijfsvoorraad

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 65a

Artikel 66

§ 5a. Erkenningsregeling exportdienstverlening

Artikel 66a

Artikel 66b

Artikel 66c

Artikel 66d

Artikel 66e

§ 6. Schorsing

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 7. Kentekenplaten

Artikel 70a

Artikel 70b

Artikel 70c

Artikel 70d

Artikel 70e

Artikel 70f

Artikel 70g

Artikel 70h

Artikel 70i

Artikel 70j

Hoofdstuk IVA. Registratie van fietsen en andere mobiele objecten

Artikel 70k

Artikel 70l

Hoofdstuk IVB. Tellerstanden

Artikel 70m

Artikel 70n

Hoofdstuk V. Gebruik van voertuigen op de weg

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 71

Artikel 71a

§ 2. Periodieke keuringsplicht

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

§ 3. Aanvraag en afgifte van keuringsrapporten

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

§ 4. Geldigheid keuringsbewijzen

Artikel 81

Artikel 82

§ 5. Erkenningsregeling periodieke keuring en regeling bevoegdheid tot keuren

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 85a

Artikel 86

Artikel 86a

Artikel 87

Artikel 87a

Artikel 88

Artikel 89

§ 6. Herkeuring en deskundigenonderzoek

Artikel 90

Artikel 91

§ 6a. Erkenningsregeling systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen voor voertuigen en aanhangwagens daarvan en voorzieningen ter bescherming van inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers die op de markt mogen worden aangeboden, in de handel mogen worden gebracht of in gebruik mogen worden genomen, zonder te zijn goedgekeurd

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97 [Vervallen per 01-01-1995]

§ 7. Wijziging in de goedkeuring van voertuigen

Artikel 98

Artikel 99

§ 8. Erkenningsregeling wijziging goedkeuring voertuigen

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 103a

Artikel 104

§ 9. Keuring na verval tenaamstelling

Artikel 105

Artikel 106

§ 9a. Erkenningsregeling keuring van schadevoertuigen

Artikel 106a

Artikel 106b

Hoofdstuk VI. Rijvaardigheid en rijbevoegdheid

Afdeling 1. Rijbewijsplicht

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 108a [Vervallen per 01-10-2021]

Artikel 108b [Vervallen per 01-06-1996]

Artikel 108c [Vervallen per 01-06-1996]

Artikel 109 [Vervallen per 29-12-2004]

Artikel 110

Afdeling 2. Eisen ten aanzien van het geven van rijonderricht

Artikel 110a

Artikel 110b

Afdeling 3. Algemene voorwaarden met betrekking tot de verkrijging van rijbewijzen

Artikel 111

Artikel 111a

Artikel 111b

Artikel 112

Afdeling 4. Aanvraag van rijbewijzen

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115

Afdeling 5. Afgifte van rijbewijzen

Artikel 116

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 118a

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 120a

Artikel 121

Afdeling 6. Geldigheidsduur

Artikel 122

Afdeling 7. Verlies van geldigheid

Artikel 123

Artikel 123a

Artikel 123b

Artikel 124

Artikel 124a

Artikel 125

Afdeling 8. Registratie van gegevens met betrekking tot rijbewijzen

Artikel 125a

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 128

Artikel 129

Afdeling 8a. [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 129a [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 129b [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 129c [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 129d [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 129e [Vervallen per 24-04-2021]

Afdeling 9. Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid

§ 1. Algemeen

Artikel 130
Artikel 131
Artikel 132

§ 2. Educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid

Artikel 132a

§ 3. [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 132b [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132c [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132d [Vervallen per 24-04-2021]

§ 4. [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 132e [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132e1 [Vervallen per 24-04-2021]

§ 5. [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 132f [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132g [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132h [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132i [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132j [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132k [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132l [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132m [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132n [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132o [Vervallen per 24-04-2021]

§ 6. Onderzoeken naar de rijvaardigheid of geschiktheid

Artikel 133
Artikel 134
Artikel 134a

Afdeling 10. [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 135 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 136 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 137 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 138 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 139 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 140 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 141 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 142 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 143 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 144 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 145 [Vervallen per 01-07-2015]

Hoofdstuk VIA. [Vervallen per 19-10-2021]

§ 1. [Vervallen per 19-10-2021]

Artikel 145a [Vervallen per 19-10-2021]

§ 2. [Vervallen per 19-10-2021]

Artikel 145b [Vervallen per 19-10-2021]

§ 3. [Vervallen per 19-10-2021]

Artikel 145c [Vervallen per 19-10-2021]

Artikel 145d [Vervallen per 19-10-2021]

§ 4. [Vervallen per 19-10-2021]

Artikel 145e [Vervallen per 19-10-2021]

Hoofdstuk VIB. Intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer

Artikel 145f

Artikel 145g

Hoofdstuk VII. Vrijstelling, ontheffing en vergunning

Artikel 146

Artikel 147

Artikel 148

Artikel 149

Artikel 149a

Artikel 149aa

Artikel 149ab

Artikel 149b

Artikel 149c

Artikel 150

Artikel 151

Artikel 151a

Hoofdstuk VIIA. Vakbekwaamheid bestuurders goederen- en personenvervoer over de weg

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 151b

§ 2. Getuigschrift van vakbekwaamheid en getuigschrift van nascholing

Artikel 151c

Artikel 151d

Artikel 151e

Artikel 151f

Artikel 151g

Artikel 151h

Artikel 151i

§ 3. Kwalificatiekaart bestuurder

Artikel 151ia

Artikel 151ib

Artikel 151ic

Artikel 151id

Artikel 151ie

Artikel 151if

Artikel 151ig

Artikel 151ih

Artikel 151ii

Artikel 151ij

Artikel 151ik

§ 4. Overige bepalingen

Artikel 151j

Artikel 151k

Hoofdstuk VIII. Kosten

Artikel 152

Artikel 153

Artikel 153a

Artikel 154

Artikel 155

Artikel 156

Artikel 156a

Artikel 157

Hoofdstuk IX. Handhaving

Artikel 158

Artikel 158a

Artikel 158b [Nog niet in werking]

Artikel 158c [Nog niet in werking]

Artikel 158d [Nog niet in werking]

Artikel 159

Artikel 160

Artikel 161

Artikel 162

Artikel 163

Artikel 164

Artikel 165

Artikel 166

Artikel 167

Artikel 168

Hoofdstuk X. Bestuurlijke handhaving

§ 1. Last onder bestuursdwang

Artikel 169

Artikel 169a

Artikel 170

Artikel 171

Artikel 172

Artikel 173

Artikel 174

§ 2. Bestuurlijke boete

Artikel 174a

Artikel 174b

Artikel 174c

Hoofdstuk XI. Strafbepalingen

Artikel 175

Artikel 176

Artikel 177

Artikel 178

Artikel 179

Artikel 179a

Artikel 180

Artikel 181

Artikel 182

Artikel 183

Artikel 184

Hoofdstuk XII. Civiele aansprakelijkheid

Artikel 185

Hoofdstuk XIII. Slotbepalingen

Artikel 186

Artikel 186a

Artikel 186b

Artikel 186c

Artikel 187

Artikel 188