Home

Besluit uitkering Europese programma's Twente 1993

Geldig van 1 april 1993 tot 1 januari 2004
Geldig van 1 april 1993 tot 1 januari 2004

Besluit uitkering Europese programma's Twente 1993

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-1993 tot 01-01-2004]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2004]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 november 1992, nr. WJA/JZ 92061271;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 23 februari 1993, nr. W10.92.0549);

Gezien het nader rapport van de voornoemde staatssecretaris van 9 maart 1993 nr. WJA/JZ 93015 914;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister verstrekt in 1993 op aanvraag een uitkering aan de provincie Overijssel als bijdrage in de kosten van activiteiten als bedoeld in artikel 7.

Artikel 2

De uitkering is een door Onze Minister vast te stellen bedrag.

Artikel 3

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij Onze Minister.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17