Home

Mediabesluit

Geldig van 1 juli 1998 tot 3 juli 1998
Geldig van 1 juli 1998 tot 3 juli 1998

Mediabesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-1998 tot 03-07-1998]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2009]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, van Onze Minister-president, Minister van Algemene Zaken en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van 30 september 1987, RTP/JZ/U-90646 en in overeenstemming met onze Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 31, eerste en vierde lid, 35, 38, eerste lid, 39, tweede lid, 42, vijfde lid, 50, eerste lid, 51, vierde lid, 52, tweede lid, 58, derde en vierde lid, 72, vierde lid, 91, vierde lid, 103, 106, tweede lid, 107, eerste lid, 111, tweede en vijfde lid, 112, tweede en vijfde lid, 113, tweede lid, 116, 118, 119, tweede lid, 121, derde lid, 131, 132, tweede en derde lid, 160 en 168, eerste lid, van de Mediawet (Stb. 1987, 249);

Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1978, 581) en artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet nationale ombudsman (Stb. 1981, 35);

De Raad van State gehoord (advies van 10 november 1987, no. W13.87.0514);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde ministers van 18 november 1987, nr. RTP/JZ/U-90973;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. De binnenlandse omroep door middel van zenders

Afdeling 1. Landelijke omroep

§ 1. De concessies

Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a [Vervallen per 01-01-1995]

§ 2. Beschikbaarstelling en toewijzing van zendtijd

Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10

§ 3. Indeling van zendtijd

Artikel 11
Artikel 11a [Vervallen per 01-01-1995]
Artikel 12
Artikel 13

§ 4. Verplichtingen ten aanzien van de programma’s

Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16

§ 5. Overige verplichtingen

Artikel 17
Artikel 17a
Artikel 17b

Afdeling 2. Regionale en lokale omroep

§ 1. Zendtijd

Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 24a [Vervallen per 01-01-1995]

§ 2. De programma’s

Artikel 25

§ 3. Het verzorgen van reclameboodschappen

Artikel 25a
Artikel 25b [Vervallen per 01-02-1997]
Artikel 25c [Vervallen per 01-02-1997]
Artikel 25d [Vervallen per 01-02-1997]

Afdeling 3. Reclame-uitingen

§ 1. Algemeen

Artikel 26
Artikel 26a

§ 2. Niet-vermijdbare reclame-uitingen

Artikel 27

§ 3. Vermijdbare reclame-uitingen

Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 30a
Artikel 31
Artikel 32

Hoofdstuk 1A. De bekostiging

Artikel 32a

Artikel 32b

Hoofdstuk 2. De omroepbijdragen

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50 [Vervallen per 01-07-1997]

Artikel 51 [Vervallen per 01-07-1997]

Hoofdstuk 3. Commerciële omroep

§ 3.1. De aanvraag

Artikel 52

Artikel 52a

§ 3.2. Verplichtingen ten aanzien van de programma’s

Artikel 52b

Artikel 52c

Artikel 52d

Artikel 52e

Artikel 52f

Artikel 52g

Artikel 52h

Artikel 52i

Artikel 52j

Artikel 52k

Artikel 52l

Artikel 52m

Artikel 52n

Hoofdstuk 4. Andere programma’s die door middel van draadomroepinrichtingen worden uitgezonden

Artikel 53 [Vervallen per 01-02-1997]

Artikel 53a

Artikel 53b

Artikel 53c [Vervallen per 11-12-1996]

Artikel 53d

Artikel 53e

Artikel 53f

Hoofdstuk 5. Persorganen

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Hoofdstuk 6. Programma’s voor buitenlandse militairen

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen

Artikel 74 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 75 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 77a [Vervallen per 11-12-1996]

Artikel 77b [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 77c [Vervallen per 01-01-1995]

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 78 [Vervallen per 01-11-1993]

Artikel 79 [Vervallen per 01-11-1993]

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Bijlage bij artikel 55, tweede lid, onderdeel c, van het Mediabesluit