Home

Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet)

Geldig van 31 augustus 2007 tot 1 mei 2008
Geldig van 31 augustus 2007 tot 1 mei 2008

Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 31-08-2007 tot 01-05-2008]
[Regeling ingetrokken per 01-04-2014]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

De Minister van Landbouw en Visserij,

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp,

Gelet op de artikelen 2 en 5 van het Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet) (Stb. 1979, 558),

De Adviescommissie Warenwet gehoord,

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 31-08-2005]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2

Als materialen, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van het Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen worden aangewezen:

  1. kunststoffen,

  2. papier en karton,

  3. rubberprodukten,

  4. metalen,

  5. glas en glaskeramiek,

  6. keramische materialen en emails,

  7. textielprodukten,

  8. geregenereerde cellulose,

  9. hout en kurk;

  10. deklagen

Artikel 3

Een materiaal, genoemd in artikel 2, moet zijn vervaardigd uit de voor dat materiaal in de bijlage van dit besluit aangegeven stoffen, welke voldoen aan de daarin voor die stoffen gestelde regels.

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Bijlage