Home

Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geldig van 1 mei 2023 tot 1 september 2023
Geldig van 1 mei 2023 tot 1 september 2023

Burgerlijk Wetboek Boek 2

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2023 tot 01-09-2023]

Boek 2. Rechtspersonen

Titel 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.

2.

Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt.

3.

De volgende artikelen van deze titel, behalve artikel 5, gelden niet voor de in de voorgaande leden bedoelde rechtspersonen.

Artikel 2

1.

Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid.

2.

Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de wet. Met uitzondering van artikel 5 gelden de volgende artikelen van deze titel niet voor hen; overeenkomstige toepassing daarvan is geoorloofd, voor zover deze is te verenigen met hun statuut en met de aard der onderlinge verhoudingen.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19a

Artikel 19b [Nog niet in werking]

Artikel 19c [Nog niet in werking]

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22a

Artikel 23

Artikel 23a

Artikel 23b

Artikel 23c

Artikel 24

Artikel 24a

Artikel 24b

Artikel 24c

Artikel 24d

Artikel 25

Titel 2. Verenigingen

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 32 [Vervallen per 01-09-1994]

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 34a

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 41a

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 44a [Nog niet in werking]

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 47a

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 50a

Artikel 51

Artikel 52

Titel 3. Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 53
Artikel 53a
Artikel 54
Artikel 54a [Vervallen per 25-11-1988]
Artikel 55
Artikel 56
Artikel 57 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 57a [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 58
Artikel 59
Artikel 60
Artikel 61
Artikel 62
Artikel 63

Afdeling 2. De raad van commissarissen bij de grote coöperatie en bij de grote onderlinge waarborgmaatschappij

Artikel 63a
Artikel 63b
Artikel 63c
Artikel 63d
Artikel 63e
Artikel 63f
Artikel 63g
Artikel 63h
Artikel 63i
Artikel 63j
Artikel 63k [Nog niet in werking]

Titel 4. Naamloze vennootschappen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 67
Artikel 67a
Artikel 67b
Artikel 67c
Artikel 68 [Vervallen per 01-07-2011]
Artikel 69
Artikel 70 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 71
Artikel 72
Artikel 73 [Vervallen per 01-09-1994]
Artikel 74
Artikel 75
Artikel 76 [Vervallen per 25-11-1988]
Artikel 76a
Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 78
Artikel 78a

Afdeling 2. De aandelen

Artikel 79
Artikel 80
Artikel 80a
Artikel 80b
Artikel 81
Artikel 82
Artikel 83
Artikel 84
Artikel 85
Artikel 86
Artikel 86a
Artikel 86b
Artikel 86c
Artikel 86d
Artikel 87
Artikel 87a
Artikel 87b
Artikel 88
Artikel 89
Artikel 89a
Artikel 90
Artikel 91 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 91a
Artikel 92
Artikel 92a
Artikel 92b

Afdeling 3. Het vermogen van de naamloze vennootschap

Artikel 93
Artikel 93a
Artikel 94
Artikel 94a
Artikel 94b
Artikel 94c
Artikel 94d [Vervallen per 20-01-1986]
Artikel 95
Artikel 96
Artikel 96a
Artikel 96b
Artikel 97
Artikel 98
Artikel 98a
Artikel 98b
Artikel 98c
Artikel 98d
Artikel 99
Artikel 100
Artikel 101
Artikel 102
Artikel 103 [Vervallen per 31-12-2006]
Artikel 104
Artikel 105
Artikel 106 [Vervallen per 01-09-1981]

Afdeling 4. De algemene vergadering

Artikel 107
Artikel 107a
Artikel 108
Artikel 108a
Artikel 109
Artikel 110
Artikel 111
Artikel 112
Artikel 113
Artikel 114
Artikel 114a
Artikel 114b
Artikel 115
Artikel 116
Artikel 117
Artikel 117a
Artikel 117b
Artikel 117c
Artikel 118
Artikel 118a
Artikel 119
Artikel 120
Artikel 121
Artikel 121a
Artikel 122
Artikel 123
Artikel 124
Artikel 125 [Vervallen per 01-07-2011]
Artikel 126
Artikel 127
Artikel 128

Afdeling 5. Het bestuur van de naamloze vennootschap en het toezicht op het bestuur

Artikel 129
Artikel 129a
Artikel 130
Artikel 131
Artikel 132
Artikel 132a
Artikel 133
Artikel 134
Artikel 134a
Artikel 135
Artikel 135a
Artikel 135b
Artikel 136
Artikel 137
Artikel 138
Artikel 139
Artikel 140
Artikel 141
Artikel 142
Artikel 142a
Artikel 142b
Artikel 143
Artikel 144
Artikel 144a
Artikel 145
Artikel 146 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 147
Artikel 148 [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 149
Artikel 150
Artikel 151 [Vervallen per 01-07-2021]

Afdeling 6. De raad van commissarissen bij de grote naamloze vennootschap

Artikel 152
Artikel 153
Artikel 154
Artikel 155
Artikel 155a
Artikel 156
Artikel 157
Artikel 158
Artikel 159
Artikel 160
Artikel 160a
Artikel 161
Artikel 161a
Artikel 162
Artikel 163 [Vervallen per 01-10-2004]
Artikel 164
Artikel 164a
Artikel 165 [Vervallen per 01-04-1987]

Afdeling 7. Evenwichtige verdeling van de zetels over vrouwen en mannen

Artikel 166

Afdeling 8. Transacties met verbonden partijen

Artikel 167
Artikel 168
Artikel 169
Artikel 170
Artikel 171 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 172 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 173 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 174 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 174a [Vervallen per 01-01-2013]

Titel 5. Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 175
Artikel 176
Artikel 177
Artikel 178
Artikel 178a
Artikel 178b
Artikel 178c
Artikel 179 [Vervallen per 01-07-2011]
Artikel 180
Artikel 181
Artikel 182
Artikel 183
Artikel 184 [Vervallen per 01-09-1994]
Artikel 185
Artikel 186
Artikel 187
Artikel 188 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 189
Artikel 189a

Afdeling 2. De aandelen

Artikel 190
Artikel 191
Artikel 191a
Artikel 191b
Artikel 192
Artikel 192a
Artikel 193
Artikel 194
Artikel 195
Artikel 195a [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 195b [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 196
Artikel 196a
Artikel 196b
Artikel 196c
Artikel 197
Artikel 198
Artikel 199
Artikel 200 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 201
Artikel 201a
Artikel 202

Afdeling 3. Het vermogen van de vennootschap

Artikel 203
Artikel 203a [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 204
Artikel 204a
Artikel 204b
Artikel 204c [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 205
Artikel 206
Artikel 206a
Artikel 207
Artikel 207a
Artikel 207b
Artikel 207c [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 207d
Artikel 208
Artikel 209 [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 210
Artikel 211 [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 212
Artikel 213 [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 214 [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 215
Artikel 216

Afdeling 4. De algemene vergadering

Artikel 217
Artikel 218
Artikel 219
Artikel 220
Artikel 221
Artikel 222
Artikel 223
Artikel 224
Artikel 224a
Artikel 225
Artikel 226
Artikel 227
Artikel 227a
Artikel 227b
Artikel 228
Artikel 229 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 230
Artikel 231
Artikel 231a
Artikel 232
Artikel 233
Artikel 234
Artikel 235 [Vervallen per 01-07-2011]
Artikel 236
Artikel 237
Artikel 238

Afdeling 5. Het bestuur van de vennootschap en het toezicht op het bestuur

Artikel 239
Artikel 239a
Artikel 240
Artikel 241
Artikel 242
Artikel 242a
Artikel 243
Artikel 244
Artikel 245
Artikel 246
Artikel 247
Artikel 248
Artikel 249
Artikel 250
Artikel 251
Artikel 252
Artikel 252a
Artikel 253
Artikel 254
Artikel 255
Artikel 256 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 257
Artikel 258 [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 259
Artikel 260
Artikel 261 [Vervallen per 01-07-2021]

Afdeling 6. De raad van commissarissen bij de grote besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Artikel 262
Artikel 263
Artikel 264
Artikel 265
Artikel 265a
Artikel 266
Artikel 267
Artikel 268
Artikel 269
Artikel 270
Artikel 271
Artikel 271a
Artikel 272
Artikel 273 [Vervallen per 01-10-2004]
Artikel 274
Artikel 274a
Artikel 275 [Vervallen per 01-04-1987]

Afdeling 7. Evenwichtige verdeling van de zetels over vrouwen en mannen

Artikel 276
Artikel 277 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 278 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 279 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 280 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 281 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 282 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 283 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 284 [Vervallen per 01-01-1992]

Afdeling 8. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 284a [Vervallen per 01-01-2013]

Titel 6. Stichtingen

Artikel 285

Artikel 286

Artikel 287

Artikel 288 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 289

Artikel 290

Artikel 291

Artikel 291a [Nog niet in werking]

Artikel 292

Artikel 292a

Artikel 293

Artikel 294

Artikel 295

Artikel 296

Artikel 297

Artikel 297a

Artikel 297b

Artikel 298

Artikel 298a

Artikel 299

Artikel 299a

Artikel 300

Artikel 300a

Artikel 301

Artikel 302

Artikel 303

Artikel 304

Artikel 305 [Vervallen per 01-01-1984]

Artikel 306 [Vervallen per 01-01-1984]

Artikel 307 [Vervallen per 01-01-1984]

Titel 7. Fusie en splitsing

Afdeling 1. Algemene bepaling

Artikel 308

Afdeling 2. Algemene bepalingen omtrent fusies

Artikel 309
Artikel 310
Artikel 311
Artikel 312
Artikel 313
Artikel 313a [Vervallen per 08-06-1987]
Artikel 314
Artikel 315
Artikel 316
Artikel 317
Artikel 317a [Vervallen per 08-06-1987]
Artikel 318
Artikel 319
Artikel 320
Artikel 321
Artikel 322
Artikel 323
Artikel 323a [Vervallen per 08-06-1987]
Artikel 323b [Vervallen per 08-06-1987]

Afdeling 3. Bijzondere bepalingen voor fusies van naamloze en besloten vennootschappen

Artikel 324
Artikel 325
Artikel 326
Artikel 327
Artikel 328
Artikel 329
Artikel 330
Artikel 330a
Artikel 331
Artikel 332 [Vervallen per 01-07-2011]
Artikel 333
Artikel 333a

Afdeling 3A. Bijzondere bepalingen voor grensoverschrijdende fusies

Artikel 333b
Artikel 333c
Artikel 333d
Artikel 333e
Artikel 333f
Artikel 333g
Artikel 333h
Artikel 333i
Artikel 333j
Artikel 333k
Artikel 333l

Afdeling 4. Algemene bepalingen omtrent splitsingen

Artikel 334a
Artikel 334b
Artikel 334c
Artikel 334d
Artikel 334e
Artikel 334f
Artikel 334g
Artikel 334h
Artikel 334i
Artikel 334j
Artikel 334k
Artikel 334l
Artikel 334m
Artikel 334n
Artikel 334o
Artikel 334p
Artikel 334q
Artikel 334r
Artikel 334s
Artikel 334t
Artikel 334u

Afdeling 5. Bijzondere bepalingen voor splitsingen waarbij een naamloze of besloten vennootschap wordt gesplitst of wordt opgericht

Artikel 334v
Artikel 334w
Artikel 334x
Artikel 334y
Artikel 334z
Artikel 334aa
Artikel 334bb
Artikel 334cc
Artikel 334dd
Artikel 334ee
Artikel 334ee1
Artikel 334ff
Artikel 334gg [Vervallen per 01-07-2011]
Artikel 334hh
Artikel 334ii

Titel 8. Geschillenregeling en het recht van enquête

Afdeling 1. Geschillenregeling

Artikel 335
Artikel 336
Artikel 337
Artikel 338
Artikel 339
Artikel 340
Artikel 341
Artikel 341a
Artikel 342
Artikel 342a [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 343
Artikel 343a
Artikel 343b
Artikel 343c

Afdeling 2. Het recht van enquête

Artikel 344
Artikel 345
Artikel 346
Artikel 347
Artikel 348
Artikel 349
Artikel 349a
Artikel 350
Artikel 351
Artikel 352
Artikel 352a
Artikel 353
Artikel 354
Artikel 355
Artikel 356
Artikel 357
Artikel 358
Artikel 359

Afdeling 3. Het openbaar bod

Artikel 359a
Artikel 359b
Artikel 359c
Artikel 359d

Titel 9. De jaarrekening en het bestuursverslag

Afdeling 1. Algemene bepaling

Artikel 360

Afdeling 2. Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening

Artikel 361
Artikel 362
Artikel 363

Afdeling 3. Voorschriften omtrent de balans en de toelichting daarop

§ 1. Hoofdindeling van de balans
Artikel 364
§ 2. Activa
Artikel 365
Artikel 366
Artikel 367
Artikel 368
Artikel 369
Artikel 370
Artikel 371
Artikel 372
§ 3. Passiva
Artikel 373
Artikel 374
Artikel 375
Artikel 376

Afdeling 4. Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop

Artikel 377

Afdeling 5. Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting

Artikel 378
Artikel 379
Artikel 380
Artikel 380a
Artikel 380b
Artikel 380c
Artikel 380d
Artikel 381
Artikel 381a
Artikel 381b
Artikel 382
Artikel 382a
Artikel 383
Artikel 383a
Artikel 383b
Artikel 383c
Artikel 383d
Artikel 383e

Afdeling 6. Voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Artikel 384
Artikel 385
Artikel 386
Artikel 387
Artikel 388
Artikel 389
Artikel 390

Afdeling 7. Bestuursverslag

Artikel 391

Afdeling 8. Overige gegevens

Artikel 392

Afdeling 8a. Verslag over betalingen aan overheden

Artikel 392a

Afdeling 9. Deskundigenonderzoek

Artikel 393

Afdeling 10. Openbaarmaking

Artikel 394
Artikel 395

Afdeling 11. Vrijstellingen op grond van de omvang van het bedrijf van de rechtspersoon

Artikel 395a
Artikel 396
Artikel 397
Artikel 398

Afdeling 12. Bepalingen omtrent rechtspersonen van onderscheiden aard

Artikel 399 [Vervallen per 15-10-1993]
Artikel 400
Artikel 401
Artikel 402
Artikel 403
Artikel 404
Artikel 404a [Vervallen per 25-11-1988]

Afdeling 13. Geconsolideerde jaarrekening

Artikel 405
Artikel 406
Artikel 407
Artikel 408
Artikel 409
Artikel 410
Artikel 411
Artikel 412
Artikel 413
Artikel 414

Afdeling 14. Bepalingen voor banken

Artikel 415
Artikel 416
Artikel 417
Artikel 419
Artikel 420
Artikel 421
Artikel 422
Artikel 423
Artikel 424
Artikel 425
Artikel 426

Afdeling 15. Bepalingen voor verzekeringsmaatschappijen

§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 427
Artikel 428
§ 2. Voorschriften omtrent de balans en de toelichting daarop
Artikel 429
Artikel 430
Artikel 431
Artikel 432
Artikel 433
Artikel 434
Artikel 435
Artikel 435a [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 436
§ 3. Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop
Artikel 437
Artikel 438
Artikel 439
Artikel 440
§ 2a. Het overzicht van de samenstelling van het totaalresultaat
Artikel 440a
§ 4. Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting
Artikel 441
§ 5. Bijzondere voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Artikel 442
Artikel 443
Artikel 444
Artikel 444a
Artikel 444b
Artikel 444c
Artikel 444d
§ 6. Bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde jaarrekening
Artikel 445
Artikel 446

Afdeling 16. Rechtspleging

Artikel 447
Artikel 448
Artikel 449
Artikel 450
Artikel 451
Artikel 452
Artikel 453
Artikel 454
Artikel 455