3 oktober 2022

Opgesloten zitten in een baan kan leiden tot burn-out

Gepubliceerd op 03-10-2022
ONDERZOEK – Opgesloten zitten in een baan zorgt voor veel stress en energie-uitputting. Ruim een derde van deze werknemers krijgt te maken met depressieve klachten of zelfs een burn-out. Blijkt uit promotieonderzoek van Merel Feenstra-Verschure. Op het onderwerp rust een taboe, stelt de promovendus: ‘We delen liever niet met onze collega’s en directe leidinggevende dat we ontevreden zijn en geen uitweg zien om te vertrekken.’

Europese Commissie stelt lagere grenswaarde asbest voor

Gepubliceerd op 03-10-2022
EU - De Europese Commissie heeft woensdag 28 september een lagere grenswaarde voor blootstelling aan asbest op de werkvloer voorgesteld. De grenswaarde uit 2009 voor blootstelling aan asbest van 0,1 vezels per kubieke centimeter zou moeten worden verlaagd tot 0,01 omdat de komende jaren vanwege de transitie naar een klimaatneutrale economie veel gebouwen gerenoveerd moeten worden. Extra bescherming is daarom nodig, aldus de Commissie.

30 september 2022

Scholen moeten verplicht in ieder klaslokaal een CO2-meter plaatsen

Gepubliceerd op 30-09-2022
BELEID – Het wordt verplicht om in alle lokalen een werkende CO2-meter op te hangen. Ook krijgen scholen extra hulp en ondersteuning om luchtreinigers in te zetten, schrijft minister Wiersma (Primair en voortgezet onderwijs) vrijdag 30 september in een brief aan de Tweede Kamer.

Trede drie veiligheidsladder vanaf 2025 vereist bij Veiligheid in Aanbesteding.

Gepubliceerd op 30-09-2022
CERTIFIERING - Bedrijven die na 1 januari 2022 het bewijs op trede twee van de NEN veiligheidsladder (safety culture ladder) hebben behaald of nog gaan behalen, kunnen dat bewijs vanaf 1 januari 2025 niet meer inzetten voor Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Vanaf die datum wordt trede drie als eis gesteld. Dat meldt Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB).

Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in consultatie

Gepubliceerd op 30-09-2022
WET- EN REGELGEVING – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor dat bepaalde industriële bedrijven verplicht om aan te geven welke zeer zorgwekkende stoffen (zzs) in hun afval kunnen zitten. De wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen ivm nadere uitwerking aard, eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen/zzs is dinsdag 27 september in internetconsultatie gegaan.

28 september 2022

27 september 2022

NVWA onderzoekt illegaal gebruik gewasbeschermingsmiddel orchideeënteler

Gepubliceerd op 27-09-2022
HANDHAVING – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verdenkt een teler van orchideeën van illegaal gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Vydate. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft geconstateerd dat personeel van de teler persoonlijke beschermingsmiddelen verkeerd gebruikt.

Stigma en discriminatie beïnvloeden arbeidsparticipatie mensen met psychische problemen

Gepubliceerd op 27-09-2022
ONDERZOEK – Twee derde van leidinggevenden blijkt terughoudend om mensen met huidige psychische problemen aan te nemen en een derde is zelfs terughoudend om mensen aan te nemen die in het verleden psychische problemen hebben gehad. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Kim Janssens naar stigmatisering voor werklozen met een psychische aandoening.

Nieuwe MONO-campagne: ‘verzend geen berichtjes naar collega die onderweg is’

Gepubliceerd op 27-09-2022
BELEID - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is maandag 26 september een nieuwe MONO-campagne gestart gericht de verzenders van berichten: “Mij Nie Appen!”. Deze campagne moet er toe leiden dat het aantal verkeersslachtoffers en ongelukken door smartphonegebruik verminderen. ‘We willen stimuleren dat mensen onderweg geen berichten lezen of schrijven. Dat is niet altijd even makkelijk. Je kunt je vrienden, collega’s of familie daarmee helpen: wacht even met dat berichtje versturen tot je weet dat diegene veilig is aangekomen’, zegt minister Harbers.
Bekijk ouder nieuws
Copyright © 2022 Sdu
Onderdeel van