Home

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 maart 2022, kenmerk 3332006-1025889-WJZ, houdende Wijzigingsregeling indexering vacatiegelden tuchtcolleges

Gepubliceerd op: 23-03-2022

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 maart 2022, kenmerk 3332006-1025889-WJZ, houdende Wijzigingsregeling indexering vacatiegelden tuchtcolleges

Gegevens

Identifier
stcrt-2022-7832
Download
Kenmerken