Home

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 september 2022, nr. 33115912, houdende instelling van een commissie ter advisering over verzoeken tot teruggave van cultuurgoederen uit koloniale context (Instellingsbesluit Adviescommissie teruggave cultuurgoederen uit koloniale context)

Gepubliceerd op: 09-09-2022

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 september 2022, nr. 33115912, houdende instelling van een commissie ter advisering over verzoeken tot teruggave van cultuurgoederen uit koloniale context (Instellingsbesluit Adviescommissie teruggave cultuurgoederen uit koloniale context)

Gegevens

Identifier
stcrt-2022-24248
Download
Kenmerken