Home

Rectificatie van besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 september 2021, nr. GKA/29384797, houdende vaststelling van een beleidskader en een subsidieplafond voor de subsidieverstrekking voor intensivering en verbreding van de regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs (Besluit vaststelling Beleidskader subsidie intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs)

Gepubliceerd op: 30-09-2021

Rectificatie van besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 september 2021, nr. GKA/29384797, houdende vaststelling van een beleidskader en een subsidieplafond voor de subsidieverstrekking voor intensivering en verbreding van de regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs (Besluit vaststelling Beleidskader subsidie intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs)

Gegevens

Identifier
stcrt-2021-41522-n1
Download
Kenmerken