Home

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 27 mei 2021, nr. ILT-2021/ 33149, houdende vaststelling van de talen bedoeld in artikel 4, derde lid, onder a, artikel 5, onder a, en artikel 6, vierde lid van de Wet pleziervaartuigen 2016

Gepubliceerd op: 10-06-2021

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 27 mei 2021, nr. ILT-2021/ 33149, houdende vaststelling van de talen bedoeld in artikel 4, derde lid, onder a, artikel 5, onder a, en artikel 6, vierde lid van de Wet pleziervaartuigen 2016

Gegevens

Identifier
stcrt-2021-30128
Download
Kenmerken