Home

Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met het vastleggen van een nadere invulling van een adequate pensioenregeling als bedoeld in artikel 8a, vierde lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Gepubliceerd op: 09-01-2020

Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met het vastleggen van een nadere invulling van een adequate pensioenregeling als bedoeld in artikel 8a, vierde lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Gegevens

Identifier
stcrt-2020-1660
Download
Kenmerken