Home

Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I576 in Oosterwold te Almere.

Gepubliceerd op: 09-03-2020

Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I576 in Oosterwold te Almere.

Gegevens

Identifier
stcrt-2020-14199
Download
Kenmerken