Home

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 september 2019, kenmerk 1572795-194504-WJZ, houdende indexering per 1 januari 2020 van bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Gepubliceerd op: 04-10-2019

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 september 2019, kenmerk 1572795-194504-WJZ, houdende indexering per 1 januari 2020 van bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Gegevens

Identifier
stcrt-2019-54031
Download
Kenmerken