Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 maart 2019 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi)publiek domein sector 4-no.01

Gepubliceerd op: 22-03-2019

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 maart 2019 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi)publiek domein sector 4-no.01

Gegevens

Identifier
stcrt-2019-10800
Download
Kenmerken