Home

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 november 2018, nr. 2018-0000174042, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers in verband met een ruimere omschrijving van de beroepsgroepen en het schrappen van de indieningstermijn voor de subsidieaanvraag

Gepubliceerd op: 16-11-2018

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 november 2018, nr. 2018-0000174042, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers in verband met een ruimere omschrijving van de beroepsgroepen en het schrappen van de indieningstermijn voor de subsidieaanvraag

Gegevens

Identifier
stcrt-2018-64387
Download
Kenmerken