Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Agrarisch, groen en visserij, sector 1 no 1

Gepubliceerd op: 28-11-2018

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Agrarisch, groen en visserij, sector 1 no 1

Gegevens

Identifier
stcrt-2018-61818
Download
Kenmerken