Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 september 2017 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Reisbranche

Gepubliceerd op: 22-09-2017

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 september 2017 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Reisbranche

Gegevens

Identifier
stcrt-2017-48856
Download
Kenmerken