Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 februari 2017 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bijdragefonds Tankstations en Wasbedrijven

Gepubliceerd op: 15-02-2017

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 februari 2017 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bijdragefonds Tankstations en Wasbedrijven

Gegevens

Identifier
stcrt-2017-3100
Download
Kenmerken