Home

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 11 november 2016, kenmerk: 16170128, tot beperking van de toegankelijkheid van gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe’

Gepubliceerd op: 18-11-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 11 november 2016, kenmerk: 16170128, tot beperking van de toegankelijkheid van gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe’

Gegevens

Identifier
stcrt-2016-62032
Download
Kenmerken