Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2015 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

Gepubliceerd op: 11-02-2015

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2015 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

Gegevens

Identifier
stcrt-2015-961
Download
Kenmerken