Home

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 november 2015, nr. 2015-0000520304, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling en de Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten voor kiezers buiten Nederland in verband met de vaststelling van enkele modellen

Gepubliceerd op: 17-11-2015

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 november 2015, nr. 2015-0000520304, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling en de Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten voor kiezers buiten Nederland in verband met de vaststelling van enkele modellen

Gegevens

Identifier
stcrt-2015-41080
Download
Kenmerken