Home

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 maart 2014, nummer WBV 2014/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Gepubliceerd op: 31-03-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 maart 2014, nummer WBV 2014/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Gegevens

Identifier
stcrt-2014-7992
Download
Kenmerken