Home

Regeling van het College voor examens van 27 augustus 2014, nummer CvTE-14.02125, houdende vaststelling van regels voor digitale centrale examinering in het mbo (Regeling digitale centrale examinering mbo)

Gepubliceerd op: 16-09-2014

Regeling van het College voor examens van 27 augustus 2014, nummer CvTE-14.02125, houdende vaststelling van regels voor digitale centrale examinering in het mbo (Regeling digitale centrale examinering mbo)

Gegevens

Identifier
stcrt-2014-25722
Download
Kenmerken