Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 april 2012 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Mortel- en Morteltransportondernemingen

Gepubliceerd op: 05-04-2012

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 april 2012 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Mortel- en Morteltransportondernemingen

Gegevens

Identifier
stcrt-2012-3182
Download
Kenmerken