Home

Regeling van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 30 oktober 2012, nummer 2012-0000368474-0275, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdentwaalfde wijziging)

Gepubliceerd op: 08-11-2012

Regeling van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 30 oktober 2012, nummer 2012-0000368474-0275, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdentwaalfde wijziging)

Gegevens

Identifier
stcrt-2012-22723
Download
Kenmerken