Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 september 2012 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst bedrijfstakeigen regelingen Waterbouw

Gepubliceerd op: 03-10-2012

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 september 2012 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst bedrijfstakeigen regelingen Waterbouw

Gegevens

Identifier
stcrt-2012-17942
Download
Kenmerken