Home

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 augustus 2012 , nr. WJZ/12086247, tot wijziging van hoofdstuk 5 van de Subsidieregeling sterktes in innovatie en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012 (FND haalbaarheidsprojecten en MKB-innovatieprojecten)

Gepubliceerd op: 31-08-2012

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 augustus 2012 , nr. WJZ/12086247, tot wijziging van hoofdstuk 5 van de Subsidieregeling sterktes in innovatie en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012 (FND haalbaarheidsprojecten en MKB-innovatieprojecten)

Gegevens

Identifier
stcrt-2012-17864
Download
Kenmerken