Home

Verkeersbesluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied van 27 juni 2012, nr. CNB/065/2012, inhoudende het plaatsen en herplaatsen van gebodsborden in verband met de herindeling van VHF blokgebieden op de nieuwe grenzen van de blokgebieden binnen het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied. Een en ander zoals genoemd in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement

Gepubliceerd op: 05-07-2012

Verkeersbesluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied van 27 juni 2012, nr. CNB/065/2012, inhoudende het plaatsen en herplaatsen van gebodsborden in verband met de herindeling van VHF blokgebieden op de nieuwe grenzen van de blokgebieden binnen het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied. Een en ander zoals genoemd in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement

Gegevens

Identifier
stcrt-2012-13597
Download
Kenmerken