Home

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 april 2011, nr. CZW/ WI 2011-2000162205, tot wijziging van de Regeling inburgering in verband met de aanpassing van de eindtermen Kennis van de Nederlandse Samenleving

Gepubliceerd op: 29-04-2011

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 april 2011, nr. CZW/ WI 2011-2000162205, tot wijziging van de Regeling inburgering in verband met de aanpassing van de eindtermen Kennis van de Nederlandse Samenleving

Gegevens

Identifier
stcrt-2011-7426
Download
Kenmerken