Home

Besluit van de directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 december 2011, nr. WJZ / 11173961, houdende regels inzake mandaat en machtiging inzake Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU L 200) (Verordening 1236/2005) (Besluit mandaat en machtiging inzake Verordening 1236/2005)

Gepubliceerd op: 19-12-2011

Besluit van de directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 december 2011, nr. WJZ / 11173961, houdende regels inzake mandaat en machtiging inzake Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU L 200) (Verordening 1236/2005) (Besluit mandaat en machtiging inzake Verordening 1236/2005)

Gegevens

Identifier
stcrt-2011-22832
Download
Kenmerken