Home

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 7 december 2011, nr. 149093, houdende wijziging van de Algemene douaneregeling ten behoeve van de uitvoering van de verordeningen (EG) nrs. 2173/2005 en 1024/2008

Gepubliceerd op: 09-12-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 7 december 2011, nr. 149093, houdende wijziging van de Algemene douaneregeling ten behoeve van de uitvoering van de verordeningen (EG) nrs. 2173/2005 en 1024/2008

Gegevens

Identifier
stcrt-2011-21322
Download
Kenmerken