Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 juli 2011 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf

Gepubliceerd op: 25-07-2011

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 juli 2011 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf

Gegevens

Identifier
stcrt-2011-11584
Download
Kenmerken