Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 april 2010 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT)

Gepubliceerd op: 20-04-2010

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 april 2010 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT)

Gegevens

Identifier
stcrt-2010-6136
Download
Kenmerken