Home

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 september 2010, nr. WJZ/10142110, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom betreffende de Wet merken BES

Gepubliceerd op: 06-10-2010

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 september 2010, nr. WJZ/10142110, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom betreffende de Wet merken BES

Gegevens

Identifier
stcrt-2010-15476
Download
Kenmerken