Home

Besluit van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie, van 17 september 2010, nr. FM/2010/16911, Directie Financiële markten, Projectafdeling BES en Antillen, tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet identificatie bij dienstverlening BES en de Wet melding ongebruikelijke transacties BES gestelde regels en van personen die bevoegd zijn geldboeten op te leggen in geval van niet of niet tijdig voldoen aan uit die wetten voortvloeiende verplichtingen (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet identificatie bij dienstverlening BES en Wet melding ongebruikelijke transacties BES)

Gepubliceerd op: 01-10-2010

Besluit van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie, van 17 september 2010, nr. FM/2010/16911, Directie Financiële markten, Projectafdeling BES en Antillen, tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet identificatie bij dienstverlening BES en de Wet melding ongebruikelijke transacties BES gestelde regels en van personen die bevoegd zijn geldboeten op te leggen in geval van niet of niet tijdig voldoen aan uit die wetten voortvloeiende verplichtingen (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet identificatie bij dienstverlening BES en Wet melding ongebruikelijke transacties BES)

Gegevens

Identifier
stcrt-2010-14618
Download
Kenmerken