Home

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2008, nr. VO/FBI-2008/62358, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Regeling loon- en prijsbijstelling 2008 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2009

Gepubliceerd op: 30-10-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2008, nr. VO/FBI-2008/62358, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Regeling loon- en prijsbijstelling 2008 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2009

Gegevens

Identifier
stcrt-2008-380
Download
Kenmerken