Home

Besluit van 3 mei 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 maart 2022 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (Stb. 2022, 146)

Gepubliceerd op: 12-05-2022

Besluit van 3 mei 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 maart 2022 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (Stb. 2022, 146)

Gegevens

Identifier
stb-2022-175
Download
Kenmerken