Home

Besluit van 26 maart 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 26 maart tot wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de definiëring van de inkomstenverhouding voor de gegevensset van de polisadministratie (Stb. 2021, 198)

Gepubliceerd op: 23-04-2021

Besluit van 26 maart 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 26 maart tot wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de definiëring van de inkomstenverhouding voor de gegevensset van de polisadministratie (Stb. 2021, 198)

Gegevens

Identifier
stb-2021-199
Download
Kenmerken